Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Koulutusohjelmat
Näytä kaikki (46)
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
KF08DVV5000-3005
- Opintojakso on valinnaisopinto laajuudeltaan 2op. - Vapaaehtoistyö suoritetaan opintojen aikana eikä aikaisempia vapaaehtoistyön tehtäviä huomioida. - Voidakseen aloittaa vapaaehtoistyön, opiskelijan on osallistuttava orientointiin (4h) ja saatava kokonaisuudesta vastaavan opettajan hyväksyntä suunnitelmalleen. -Opiskelija voi osallistua kokonaisuuden orientoivaan luentoon syyskuussa. - Kokonaisuus voi myös sisältää vapaaehtoistyön kentällä toimivan tahon järjestämään lyhyehköön max. 20h:n pituiseen vapaaehtoistyön koulutukseen osallistumisen. - Opinto on mahdollinen kaikille SeAMK:in opiskelijoille.
KG00BZ99-3002
Suomeksi lectures, teaching discussions, exam Englanniksi lectures, teaching discussions, exam Aika ja paikka (ei käytössä) Suomeksi Englanniksi Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus Suomeksi material given by the teacher Englanniksi material given by the teacher Toteutuksen valinnaiset suoritustavat Suomeksi Englanniksi Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö Suomeksi The study course does not include practice. Englanniksi The study course does not include practice. Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet Suomeksi Englanniksi KV yhteydet Suomeksi Englanniksi Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus Suomeksi 81h, (lectures and exam 30 h, independent study 51 h) Englanniksi 81h, (lectures and exam 30 h, independent study 51 h) Sisällön jaksotus Suomeksi Englanniksi Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet Suomeksi - exam and active participatition in the lectures Englanniksi - exam and active participatition in the lectures Lisätietoja opiskelijoille Suomeksi Englanniksi Arviointiasteikko 1-5