Valitut rajaukset: sv Poista rajaukset
LT00DB86-3006
Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.
LT00DB86-3007
Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.
LT00DB86-3008
Läsnäolosuositus 80%. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.
KL04AYRU001-3018
Esitietovaatimukset: Edellytetään aikaisempia ruotsin kielen opintoja toiselta asteelta. Opiskelija osaa ruotsin alkeet, mutta kielitaito on alempi kuin eurooppalaisen viitekehyksen taso B1. Opintojakso auttaa suoriutumaan tutkintoon kuuluvasta ruotsin kielen opintojaksosta. Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus 50 %. Kirjallinen tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi. Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
STPO401-3033
Oppitunneilla 50% läsnäolovelvollisuus.
STPO401-3034
Oppitunneilla 50% läsnäolovelvollisuus.
STPO401-3035
Oppitunneilla 80% läsnäolovelvollisuus.