Valitut rajaukset: timingFacetFilter|summerstudy Poista rajaukset
BE00CW51-3001
opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Viestintä ja media sosiaalialan työssä - Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö - Valtaistava sosiaalityö
GERAPJ500-3013
Opiskelijat saavat sähköpostiinsa Moodle verkkoympäristön avaimen 28.5.2021 mennessä. Opintojakson orientaatio toteutuu Teamsissä 31.5. klo 10-11 ja tämä on vapaaehtoinen. Lyhyt orientaatio tallennetaan myös opintojakson Moodle-pohjalle. Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline-tarjontaan. Opintojakso kuuluu Geronomi(AMK) tutkinnon opetussuunnitelmaan. Mikäli sosionomiopiskelija suorittaa tämän opintojakson, hän saa syksyllä1 op:n laajuisen täydentävän tehtävän saadakseen sosionomin opetussuunnitelman mukaisen laajuuden palveluohjauksesta. Sosionomin ops:ssa palveluohjaus on 5 op.
SOSAPS30-3014
Opiskelija saa opintojakson opettajalta sähköpostitse Moodlen tunnukset ja Teams -linkin 25.5.2021 mennessä. Orientointiluento tallennetaan ja tallenne on katsottavissa Moodlessa koko opintojakson ajan. Reaaliaikaiseen orientointiin osallistuminen ei siis ole välttämätöntä.
SOSAPS70-3009
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa - Opintoihin ja työhön valmentaminen - Sosiaalinen kuntoutus - Sosiaaliohjaus asumisyhteisöissä - Perheohjaus - Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
SOSAVY30-3011
- Opintojaksolle Teams- orientaatio
XX00CY93-3003
SeAMK opiskelijoille: Kesän aikana voit suorittaa teorian itsenäisesti. Skills labs ja simulaatio oman ryhmän mukana. Suositellaan 100op suorittamista ennen opintojaksoa. Sisätaudit, kirurgia ja lääke- ja nestehoito tulee olla suoritettuna opintojaksolle osallistuessa.