Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
KCWOPALOTUR-3004
Perustiedot paloturvallisuustekniikasta. Edeltäviä opintoja ei edellytetä.
KD00BE38-3004
VVO -aikaan torstaisin klo 14.15 alkaen
KD07CYES111-3012
VVO-aikaan torstaisin klo 14.15 alkaen
KD07CYVE100-3007
VVO-aikana, torstaisin alk. klo 14.15 Oppitunneilla läsnäolovelvollisuus 80%. Osallistuminen Skypellä voidaan järjestää.
KD07DVLA012-3004
VVO -aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen
KD07DVMA42-3004
VVO -aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen
KD07DVOI47-3007
VVO-aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen
KD07DWOI040-3005
VVO -aikaan torstaisin klo 14.15 alkaen
KD07DWRA010-3006
VVO -aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen
KD07DWRA020-3005
VVO -aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen
KD07DWYR020-3003
Opetusajat LITA18 -ryhmien lukujärjestyksessä
KD18BKIM02-3008
Opiskelijoilla, joiden koulutusohjelmassa ruotsin ammatillinen opintojakson on vain 3 op, voivat suorittaa ruotsin suullisen ja kirjallisen arvosanan tällä opintojaksolla.
KF08DVV4000-3004
Kansainvälinen opiskelu toteutetaan seuraavalla tavalla: - Opiskelijaryhmän orientointi ja valmistelu etukäteen talvella 2020 - Opiskelu SeAMK:n kansainvälisyysviikolla, joka on viikolla 7, 2020 - Kansainvälinen opintomatka Hollantiin Saxion UAS, joka on viikolla 13 tai 14 v. 2020 - Opiskelija sitoutuu opiskelemaan hollantilaisen opiskelijaryhmän kanssa - Opiskelija maksaa itse matkat kv-vaihtoviikolle Hollantiin. - Majoittuminen vaihtoviikoilla kotimajoituksena toisen opiskelijan luona. - Opiskelukielenä englanti - Opiskelijamäärä jaksolle: 8
KF08DVV5000-3004
- Opintojakso on valinnaisopinto laajuudeltaan 2op. - Vapaaehtoistyö suoritetaan opintojen aikana eikä aikaisempia vapaaehtoistyön tehtäviä huomioida. - Voidakseen aloittaa vapaaehtoistyön, opiskelijan on osallistuttava orientointiin (4h) ja saatava kokonaisuudesta vastaavan opettajan hyväksyntä suunnitelmalleen. -Opiskelija voi osallistua kokonaisuuden orientoivaan luentoon syyskuussa. - Kokonaisuus voi myös sisältää vapaaehtoistyön kentällä toimivan tahon järjestämään lyhyehköön max. 20h:n pituiseen vapaaehtoistyön koulutukseen osallistumisen. - Opinto on mahdollinen kaikille SeAMK:in opiskelijoille.
KG00CA17-3003
Toteutus on suunnattu avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille, campusonlinen kautta ilmoittautuville opiskelijolle ja lukion opiskelijoille.
LTVVO107-3003
Pienryhmä, max. 15 opiskelijaa. VVO -aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen
LTVVO109-3003
Muu ilmoitettu aika (ei vvo-aika)