Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BE00CI27-3007
Kohtaamistaide® on ryhmämuotoista kuvataidetoimintaa erilaisissa sosiaali-, terveys-, kasavatus ja kulttuurialan toimintaympäristöissä. Kohtaamistaiteessa ihminen nähdään yhteisönsä jäsenenä ja toiminnassa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Kohtaamistaiteen perusteet - opintojakson suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa 10 op laajuisella opintojaksolla. Opintojaksot yhdessä antavat Kohtaamistaiteen ohjaaja -pätevyyden. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa järjestetään lukuvuoden 2019-2020 aikana kaksi Kohtaamistaiteen perusteet -opintojaksoa ja lukuvuonna 2020-2021 jatko-opintojakso, joka antaa Kohtaamistaideohjaajan® osaamisen ja oikeudet (5+10 op).
CA00BI54-3006
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa. Opintojakson aikana tarvittavat työkalut: tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys laitteisto, joka mahdollistaa Teams -ympäristön hyödyntämisen (web-kamera, headset). Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan.
CA00BS71-3005
Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan keväällä 2022. Ilmoittautuminen alkaa ja päättyy CampusOnlinessa ilmoitettuina ajankohtina. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa. Kurssin aikana tarvittavat työkalut: tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys laitteisto, joka mahdollistaa verkko-oppimisympäristön hyödyntämisen. Lisäksi tarvitaan web-kamera ja headset.
CA00CM32-3003
Opintojakso ensisijaisesti ravitsemisalan opiskelijoille. Opintojaksolla valmistetaan ruokia kasviproteiineista. Ruokien valmistukseen tarvittavat raaka-aineet hankitaan omakustanteisesti.
8E00CP62-3002
Tiistaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen
LT00CG59-3005
VVO -aikaan torstaisin klo 14.15 alkaen.
LT00CG61-3003
Tiistaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.
LT00CK86-3003
Opintojakso pidetään verkossa. Kontaktiopetus Teamsin kautta.
LT00CK91-3001
Opetusajat LITA20 -ryhmien lukujärjestyksessä.
LT00CK93-3002
Tunnit torstaisin vvo-aikaan klo 14.15 alkaen.
LT00CK94-3003
Opintojakso on virtuaalinen. Ryhmäkoko max. 25.
LT00CK97-3002
Kokonaan verkossa