Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SH00CN92-3010
Ensiapu: tunneilla läsnäolovelvollisuus; poissaolojen korvaukset muun ryhmän vastaavilla tunneilla
YPO3A3-3236
Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa opetusmateriaalina myös: Roivas, M. & Karjalainen, A. L.2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Edita.