Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BE00CG07-3019
Opintojakso orientoidaan viikolla 43/2024.
BE00CW39-3012
Teoriaosuus 1 ½ op Lääkelaskenta ½ op
BE00CW39-3013
Teoriaosuus 1 ½ op, Lääkelaskut ½ op
BE00DC28-3006
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Opintoihin ja työhön valmentaminen - Sosiaalinen kuntoutus - Sosiaaliohjaus asumisyhteisöissä - Sosiaaliohjaus avopalveluissa - Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
BE00DC30-3007
Varhaiskasvatuksen tehtäviin tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa yksi pedagoginen harjoittelu opintojensa aikana. Pedagoginen harjoittelu tarkoittaa varhaiskasvatuksen sosionomin työtehtävien harjoittelemista alle kouluikäisten lasten ohjaajana.
SOSAPJ50-3031
Sosiaalilainsäädännön perusteet on hyvä olla suoritettuna ennen tämän opintojakson alkua. Sosiaalilainsäädännön perusteet on oltava suoritettuna, jotta tämä opintojakso voidaan arvioida.
SOSAPJ50-3032
Opintojaksolla on oma Moodlepohja. Tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa. Sosiaalilainsäädännön perusteet on oltava suoritettuna, jotta tämä opintojakso voidaan arvioida.
SOSAPS10-3035
Opintojaksoon integroidaan puheviestinnän osuus.