Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BE00BS13-3010
Edeltävä osaaminen Opiskelijalla tulle olla suoritettuna yksi vaihtoehtoisista opintojaksoista: Valtaistava sosiaalityö, Rakenteellinen sosiaalityö, Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö, Empowering social work, Viestintä ja media sosiaalialan työssä tai Communication and Media in Social Work.
BE00BS21-3009
Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu varhaiskasvatuksen opintoja suorittaville tutkinto-opiskelijoille. Ennen osallistumista opintojaksolle opiskelijalla on oltava suoritettuna varhaiskasvatukseen liittyvät muut opinnot: 1) Lapsen kehitys ja oppiminen, 2) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 3) Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa Opintojakso on tarjolla myös muille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille: Opintojakso soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin heille, jotka eivät suorita varhaiskasvatuksen syventävää kokonaisuutta. Tällöin edellä mainittuja opintojaksoja ei tarvitse olla suoritettuina. Jos opiskelija haluaa saada varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden, hän opiskelee kaikki varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot opintojen alkuvaiheessa tehdyn suunnitelman mukaisesti.
BE00CG08-3013
Opintojakso orientoidaan viikolla 2/2025
BE00CG08-3014
Opintojakso orientoidaan viikolla 2/2025
BE00CW49-3003
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Rakenteellinen sosiaalityö - Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö - Valtaista sosiaalityö
BE00CW51-3005
opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Viestintä ja media sosiaalialan työssä - Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö - Valtaistava sosiaalityö
BE00CW51-3006
opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Viestintä ja media sosiaalialan työssä - Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö - Valtaistava sosiaalityö
BE00DC30-3003
Varhaiskasvatuksen tehtäviin tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa yksi pedagoginen harjoittelu opintojensa aikana. Pedagoginen harjoittelu tarkoittaa varhaiskasvatuksen sosionomin työtehtävien harjoittelemista alle kouluikäisten lasten ohjaajana.
SOSAJO20-3032
Opiskelijalla tulee olla kätössään web-kamera ja kaiutin/kuulokkeet.
SOSAJO40-3017
Opintojakson ensimmäinen orientointi 13.12.2024
SOSAPJ50-3028
Opintojaksolla on oma Moodlepohja. Tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa. Sosiaalilainsäädännön perusteet on oltava suoritettuna, jotta tämä opintojakso voidaan arvioida.
SOSAPS50-3014
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa - Opintoihin ja työhön valmentaminen - Perheohjaus - Sosiaaliohjaus asumisyhteisöissä - Sosiaaliohjaus avopalveluissa - Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä