Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BE00DC28-3001
Opintojakso orientoidaan Teamsissa 22.5.2023 klo 12.15-14. Orientointiluento tallennetaan ja liitetään opintojakson Moodle -pohjalle. Näin ollen reaaliaikaiseen orientointiin osallistuminen ei ole välttämätöntä.
SOSAPJ20-3028
Tässä esitelty kokonaisuus on lähiopetusta sisältävä monimuoto-opetusvaihtoehto. Opiskelijat valitsevat joko kurssin Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva tai Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta. Jompi kumpi kursseista on valittava eikä molempia voi valita siten, että sisällyttäisi toisen kursseista vapaavalintaisiin opintoihin. Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva -kurssi on mahdollista suorittaa joko lähiopetuksena eli monimuotototeutuksena tai verkkototeutuksena.