Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BE00DC28-3001
Opintojakso orientoidaan Teamsissa 22.5.2023 klo 12.15-14. Orientointiluento tallennetaan ja liitetään opintojakson Moodle -pohjalle. Näin ollen reaaliaikaiseen orientointiin osallistuminen ei ole välttämätöntä.
SOSAPJ50-3024
Opintojaksolla on oma Moodlepohja. Tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa. Sosiaalilainsäädännön perusteet on oltava suoritettuna, jotta tämä opintojakso voidaan arvioida.
SOSAPS10-3026
Opintojaksoon integroidaan puheviestinnän osuus.
SOSAPS70-3011
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa - Opintoihin ja työhön valmentaminen - Sosiaalinen kuntoutus - Sosiaaliohjaus asumisyhteisöissä - Perheohjaus - Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
SOSATO30-3011
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Pedagogisten ryhmien ohjaaminen - Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
SOSATO40-3016
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa - Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
YPO1C2-3174
Tällä toteutuksella on tärkeätä pysyä aikataulussa mukana, kahden viikon tehtäväsuoritukset palautetaan aina ennen seuraavien kahden viikon tehtävien avautumista. Mikäli tässä aikataulussa ei pysy, poistetaan toteutukselta.