Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BE00BS12-3013
Varhaiskasvatuksen tehtäviin tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa yksi pedagoginen harjoittelu opintojensa aikana. Pedagoginen harjoittelu tarkoittaa varhaiskasvatuksen sosionomin työtehtävien harjoittelemista alle kouluikäisten lasten ohjaajana.
SOSAPJ50-3019
Opintojaksolla on oma Moodlepohja. Tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa.
SOSAPS10-3022
Opintojaksoon integroidaan puheviestinnän osuus.
SOSAPS10-3023
Opintojaksoon integroidaan puheviestinnän osuus.
SOSAPS20-3022
Ole hyvä ja kysy; marita.lahti@seamk.fi
SOSAPS60-3009
opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa - Opintoihin ja työhön valmentaminen - Sosiaalinen kuntoutus - Perheohjaus - Sosiaaliohjaus avopalveluissa - Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
SOSAPS70-3010
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa - Opintoihin ja työhön valmentaminen - Sosiaalinen kuntoutus - Sosiaaliohjaus asumisyhteisöissä - Perheohjaus - Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
SOSATO10-3010
opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Pedagogisten ryhmien ohjaaminen - Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
SOSATO30-3010
opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Pedagogisten ryhmien ohjaaminen - Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
SOSATO40-3011
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa - Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
SOSATO60-3009
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa - Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
SOSAPJ50-3020
Opintojaksolla on oma Moodlepohja. Tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa.
SOSAPS20-3023
Verkkototeutus Ole hyvä ja kysy; marita.lahti@seamk.fi
SOSATO30-3009
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Pedagogisten ryhmien ohjaaminen - Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
SOSATO40-3013
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa - Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
SOSATO60-3011
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa - Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa