Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SH00DE81-3003
Oppitunneilla 80% läsnäolovelvollisuus.
SH00DF07-3003
Lähiopetuksessa läsnäolovelvollisuus Taitopajojen poissaolot korvataan osallistumalla muun ryhmän vastaaville tunneille
SH00DF25-3004
Ensiapu: pakollinen läsnäolo tunneilla sekä taitopajoissa ja harjoituksissa Poissaolojen korvaus olemalla jonkun muun ryhmän vastaavilla tunneilla mukana - sopiminen opettajan kanssa. Kliininen hoitotyö: Taitopajatuntien poissaolot korvattava. Kuntoutus hoitotyössä: Käytännön harjoitustuntien poissaolot korvattava.
SH00DJ03-3003
Reflektoiva oppimispäiväkirja, verkkokeskusteluun osallistuminen sekä Oppiportin verkkokurssit