Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SH00CN66-3001
Tiedonhankinta 2 -verkkokurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi. Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen.
SH00CO02-3004
Taitopaja ja simulaatio ovat pakolliset. Opiskelijan on korvattava poissaolonsa toisen ryhmän mukana.
SH00CO22-3005
Harjoittelu toteutuu Living-labissa, työelämäyhteistyössä tai kv-vaihdoissa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla, missä mahdollistuu harjoittelu projektina. Harjoittelutehtävät. Mikäli harjoittelupaikassa hoidetaan alaikäisiä potilaita opiskelijan tulee näyttää rikostaustaote ennen harjoittelun aloittamista.
SH00CO30-3002
Taitopaja ja simulaatio ennen harjoiittelua ovat pakolliset. Opiskelijan on korvattava poissaolonsa toisen ryhmän mukana.
SH00CS24-3003
Opiskelija(t) palauttavat työnsä sovittuna ajankohtana Moodle- palautuskansioon . Seminaaritilanteeseen, jonka on tarkoitus olla ohjauksellinen voitte valmistautua seuraavasti: Työn tekijät kertovat työnsä vaiheesta / etenemisestä haluamallaan tavalla Opponenteilla ja muilla on mahdollisuus kommentoida ja kenties antaa vinkkejä jne. Opettajat tuovat omalta osaltaan ajatuksiaan ja evästyksiä jatkotyöskentelyyn.