Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KL04AYRU001-3018
Esitietovaatimukset: Edellytetään aikaisempia ruotsin kielen opintoja toiselta asteelta. Opiskelija osaa ruotsin alkeet, mutta kielitaito on alempi kuin eurooppalaisen viitekehyksen taso B1. Opintojakso auttaa suoriutumaan tutkintoon kuuluvasta ruotsin kielen opintojaksosta. Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus 50 %. Kirjallinen tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi. Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
8H00DK61-3002
Kurssin yhteydessä suoritetaan julkishallinnon kirjallinen ja suullinen arvosana, ns. virkaruotsit. Näistä tulee erilliset arvosanat tenttien perusteella. Vaikka opiskelijalla olisi jo toinen virkaruotsin arvosanoista suoritettuna, tekee hän uudella kurssilla molemmat tentit osana kurssiarvosanaa. Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla. Läsnäolo 80 %. Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.