Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SH00DF07-3005
Lähiopetuksessa läsnäolovelvollisuus Taitopajojen poissaolot korvataan osallistumalla muun ryhmän vastaaville tunneille
SH00DJ03-3003
Reflektoiva oppimispäiväkirja, verkkokeskusteluun osallistuminen sekä Oppiportin verkkokurssit
TH00DH53-3001
Oppitunneilla 80% läsnäolovelvollisuus.