Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BE00BS13-3011
Edeltävä osaaminen Opiskelijalla tulle olla suoritettuna yksi vaihtoehtoisista opintojaksoista: Valtaistava sosiaalityö, Rakenteellinen sosiaalityö, Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö, Empowering social work, Viestintä ja media sosiaalialan työssä tai Communication and Media in Social Work.
BE00BS21-3009
Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu varhaiskasvatuksen opintoja suorittaville tutkinto-opiskelijoille. Ennen osallistumista opintojaksolle opiskelijalla on oltava suoritettuna varhaiskasvatukseen liittyvät muut opinnot: 1) Lapsen kehitys ja oppiminen, 2) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 3) Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa Opintojakso on tarjolla myös muille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille: Opintojakso soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin heille, jotka eivät suorita varhaiskasvatuksen syventävää kokonaisuutta. Tällöin edellä mainittuja opintojaksoja ei tarvitse olla suoritettuina. Jos opiskelija haluaa saada varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden, hän opiskelee kaikki varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot opintojen alkuvaiheessa tehdyn suunnitelman mukaisesti.
BE00CG08-3015
Opintojakso orientoidaan viikolla 2/2025
BE00CG08-3016
Opintojakso orientoidaan viikolla 2/2025
BE00CW39-3006
Voimassaoleva lääkehoidon osaamisen näyttö korvaa lääkelaskuosuuden
BE00CW49-3004
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Rakenteellinen sosiaalityö - Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö - Valtaista sosiaalityö
BE00CW51-3006
opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Viestintä ja media sosiaalialan työssä - Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö - Valtaistava sosiaalityö
BE00CW51-3007
opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Viestintä ja media sosiaalialan työssä - Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö - Valtaistava sosiaalityö
BE00DC30-3001
Varhaiskasvatuksen tehtäviin tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa yksi pedagoginen harjoittelu opintojensa aikana. Pedagoginen harjoittelu tarkoittaa varhaiskasvatuksen sosionomin työtehtävien harjoittelemista alle kouluikäisten lasten ohjaajana.
BE00DC30-3005
Varhaiskasvatuksen tehtäviin tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa yksi pedagoginen harjoittelu opintojensa aikana. Pedagoginen harjoittelu tarkoittaa varhaiskasvatuksen sosionomin työtehtävien harjoittelemista alle kouluikäisten lasten ohjaajana. Harjoitteluun liittyvät orientaatot ovat samanaikaisesti harjoittelu toteutuksen 3001 kanssa.
SOSAJO20-3030
Opiskelijalla tulee olla kätössään web-kamera ja kaiutin/kuulokkeet.
SOSAJO40-3016
Opintojakson ensimmäinen orientointi 3.5.2024
SOSAPJ00-3007
Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojaksojen Teknologia ja arki, Kommunikaation apuvälineet ja Hyvinvointiteknologia kanssa.