Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SOSAPJ20-3027
Tässä esitelty kokonaisuus on verkko-opintototeutus. Opiskelijat valitsevat joko kurssin Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva tai Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta. Jompi kumpi kursseista on valittava eikä molempia voi valita siten, että sisällyttäisi toisen kursseista vapaavalintaisiin opintoihin. Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva -kurssi on mahdollista suorittaa joko lähiopetuksena eli monimuotototeutuksena tai verkkototeutuksena.
SOSAPS10-3027
Opintojaksoon integroidaan puheviestinnän osuus.
YPO3A3-3215
Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa opetusmateriaalina myös: Roivas, M. & Karjalainen, A. L. 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Edita.