Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SOSAPJ50-3030
Kurssi alkaa orientaatiolla. Sosiaalilainsäädännön perusteet on oltava suoritettuna, jotta tämä opintojakso voidaan arvioida.
SOSAPS50-3014
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa - Opintoihin ja työhön valmentaminen - Perheohjaus - Sosiaaliohjaus asumisyhteisöissä - Sosiaaliohjaus avopalveluissa - Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
SOSAPS70-3013
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa - Opintoihin ja työhön valmentaminen - Sosiaalinen kuntoutus - Sosiaaliohjaus asumisyhteisöissä - Perheohjaus - Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
SOSATO10-3016
Opintojaksolla tehdään, kokeillaan, suunnitellaan toteutetaan erilaisia toiminnallisia ja luovia menetelmiä.
SOSATO50-3014
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa - Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
STPO401-3029
Oppitunneilla 80% läsnäolovelvollisuus.
BE00BS13-3007
Edeltävä osaaminen Opiskelijalla tulle olla suoritettuna yksi vaihtoehtoisista opintojaksoista: Valtaistava sosiaalityö, Rakenteellinen sosiaalityö, Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö, Empowering social work, Viestintä ja media sosiaalialan työssä tai Communication and Media in Social Work.
BE00BS21-3007
Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu varhaiskasvatuksen opintoja suorittaville tutkinto-opiskelijoille. Ennen osallistumista opintojaksolle opiskelijalla on oltava suoritettuna varhaiskasvatukseen liittyvät muut opinnot: 1) Lapsen kehitys ja oppiminen, 2) Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 3) Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa Opintojakso on tarjolla myös muille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille: Opintojakso soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin heille, jotka eivät suorita varhaiskasvatuksen syventävää kokonaisuutta. Tällöin edellä mainittuja opintojaksoja ei tarvitse olla suoritettuina. Jos opiskelija haluaa saada varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden, hän opiskelee kaikki varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot opintojen alkuvaiheessa tehdyn suunnitelman mukaisesti.
BE00CG07-3013
Opintojakso orientoidaan viikolla 2/2024.
BE00CW39-3009
Voimassaoleva lääkehoidon osaamisen näyttö korvaa lääkelaskuosuuden.
BE00CW49-3001
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Rakenteellinen sosiaalityö - Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö - Valtaista sosiaalityö
BE00CW51-3003
opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa: - Viestintä ja media sosiaalialan työssä - Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö - Valtaistava sosiaalityö