Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SH00DE81-3004
Oppitunneilla 50% läsnäolovelvollisuus.
SH00DF07-3004
Lähiopetuksessa läsnäolovelvollisuus Taitopajojen poissaolot korvataan osallistumalla muun ryhmän vastaaville tunneille
SH00DF25-3002
Ensiapu: pakollinen läsnäolo tunneilla sekä taitopajoissa ja harjoituksissa Poissaolojen korvaus olemalla jonkun muun ryhmän vastaavilla tunneilla mukana - sopiminen opettajan kanssa Kliininen hoitotyö: Taitopajatuntien poissaolot korvattava. Kuntoutus hoitotyössä: Käytännön harjoitustuntien poissaolot korvattava.
SH00DJ03-3003
Reflektoiva oppimispäiväkirja, verkkokeskusteluun osallistuminen sekä Oppiportin verkkokurssit
XX00DM01-3010
- Opintojakso on 7 viikkoa kestävä verkkokurssi. - Opintojakson tehtävät tehdään 4-5 hengen ryhmissä. - Kirjaudu kurssin Moodleen heti, kun olet saanut opintojakson kuvauksen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja valitse mieluisin toimeksiantaja. Kurssin ryhmät muodostuvat Moodleen kirjautuneista opiskelijoista, jotka ovat valinneet toimeksiannon. - Kurssin voi tehdä vain kurssin aikataulun mukaisesti, joten huolehdi, että olet mukana heti kurssin alusta lähtein - Kurssin alkaessa on vapaaehtoinen kurssi-info TEAMSissä.
XX00DM04-3028
Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa opetusmateriaalina myös: Mäkisalo-Ropponen, M. (2012). Vuorovaikutustaidot sosiaali- ja terveysalalla. (1. - 2. p.). Sanoma Pro Oy. Roivas, M. & Karjalainen, A. L. (2013). Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Edita.