Valitut rajaukset: Poista rajaukset
SH00CN52-3008
Oppitunneilla 50% läsnäolovelvollisuus.
BA00DG23-3001
Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taso B2
BA00DG39-3001
Opinnäytetyön suunnitelma: 5 op (sisältää tiedonhankinnan).
BA00DG71-3001
Vaihto-opiskelijat voivat osallistua tälle kurssille. Taitopajat ja simulaatiot ovat pakollisia.
BA00DG75-3001
Skills labs and simulations are compulsory.
BA00DG83-3001
Theoretical part online studies on Moodle Finnish language for non-native students Preparing simulations in a group Simulation day Reflection assignment after the course