Valitut rajaukset: Poista rajaukset
LTVALK401-3012
Aiemmat opinnot: Strateginen johtaminen
KD07BHHA245-3015
Opetus järjestetään klo 17.15
LT00CW52-3002
Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista. Tentit Exam-tilassa. Mikäli video- ja äänivalvottu Exam-tentti ei sovi opiskelijalle, on vaihtoehtona SeAMKin tiloissa valvottu paperitentti opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.
LT00CW53-3002
Läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan on oltava läsnä vähintään 2/3 opetuksesta. Kurssin yhteydessä suoritetaan myös julkishallinnon kirjallinen ja suullinen arvosana, ns. virkaruotsi. Näistä tulee erilliset arvosanat tenttien perusteella. Saadakseen julkishallinnon arvosanat, on opiskelijalla oltava suoritettuna hyväksytysti myös Affärssvenska -kurssi. Vaikka opiskelijalla olisi jo toinen julkishallinnon arvosanoista, tekee hän molemmat tentit osana kurssiarvosanaa.