Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KC00CC25-3010
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa NC ohjausten perusrakenteita - osaa työstökoneen mekaanista rakennetta - osaa työstökoneen ohjelmointia - osaa NC osavalmistusta
KK00DK78-3003
Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla. Läsnäolo 80 %.
8C00CC45-3010
Osa materiaalista ja tehtävistä saattaa olla englanninkielisiä
XX00DM01-3009
- Opintojakso on 7 viikkoa kestävä verkkokurssi. - Opintojakson tehtävät tehdään 4-5 hengen ryhmissä. - Kirjaudu kurssin Moodleen heti, kun olet saanut opintojakson kuvauksen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja valitse mieluisin toimeksiantaja. Kurssin ryhmät muodostuvat Moodleen kirjautuneista opiskelijoista, jotka ovat valinneet toimeksiannon. - Kurssin voi tehdä vain kurssin aikataulun mukaisesti, joten huolehdi, että olet mukana heti kurssin alusta lähtein - Kurssin alkaessa on vapaaehtoinen kurssi-info TEAMSissä.