Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KC00CC33-3004
Opintojakson suoritettuaan opiskelija, - osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin - osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen - osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan - osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä