Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KC00CC27-3003
Opintojakson suoritettuaan opiskelija, - osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä - ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen - osaa eri menetelmien merkitystä tuotantotoiminnalle ja ympäristökuormitukselle - osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä - ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä
KC00CC41-3004
Opintojakson suoritettuaan opiskelija, - tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta - osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä - osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia - ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa