Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BC00CG25-3005
Teoriaosuus 2 op Lääkelaskuosuus ½ op Itsenäinen työskentely / tehtävät ½ op Voimassa olevalla lääkehoidon osaamisen näytöllä on mahdollista hakea hyväksilukua lääkelaskuosuuteen
GERAHK111-3007
Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista vanhusten hoitotyöstä, pyri löytämään harjoittelupaikka, joka tarjoaa sinulle uutta oppimista tai vahvistaa aiempaa osaamistasi vanhusten hoidosta ja kuntoutuksesta vanhustyön kentässä. Voit ottaa näkökulmaksi esimerkiksi hoitotyön kehittämisen.
GERAHK300-3009
Verkkopainotteinen toteutus
XX00DM01-3010
- Opintojakso on 7 viikkoa kestävä verkkokurssi. - Opintojakson tehtävät tehdään 4-5 hengen ryhmissä. - Kirjaudu kurssin Moodleen heti, kun olet saanut opintojakson kuvauksen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja valitse mieluisin toimeksiantaja. Kurssin ryhmät muodostuvat Moodleen kirjautuneista opiskelijoista, jotka ovat valinneet toimeksiannon. - Kurssin voi tehdä vain kurssin aikataulun mukaisesti, joten huolehdi, että olet mukana heti kurssin alusta lähtein - Kurssin alkaessa on vapaaehtoinen kurssi-info TEAMSissä.