Valitut rajaukset: Poista rajaukset
BC00BT39-3005
Suomeksi lectures, teaching discussions, exam Englanniksi lectures, teaching discussions, exam Aika ja paikka (ei käytössä) Suomeksi Englanniksi Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus Suomeksi material given by the teacher Englanniksi material given by the teacher Toteutuksen valinnaiset suoritustavat Suomeksi Englanniksi Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö Suomeksi The study course does not include practice. Englanniksi The study course does not include practice. Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet Suomeksi Englanniksi KV yhteydet Suomeksi Englanniksi Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus Suomeksi 81h, (lectures and exam 30 h, independent study 51 h) Englanniksi 81h, (lectures and exam 30 h, independent study 51 h) Sisällön jaksotus Suomeksi Englanniksi Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet Suomeksi - exam and active participatition in the lectures Englanniksi - exam and active participatition in the lectures Lisätietoja opiskelijoille Suomeksi Englanniksi Arviointiasteikko 1-5
GERATP410-3006
Mikäli opiskelijalle ei ole aiempaa ikääntyneiden mielekkään arjen toiminnoissa työ- tai harrastutoiminnassa hankittua osaamista, tämä harjoittelu on suoritettava.
YPO3A3-3210
Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa opetusmateriaalina myös: Roivas, M. & Karjalainen, A. L. 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Edita.