Valitut rajaukset: Poista rajaukset
9A00CY24-3003
K-ryhmän Mestarimyyjäkoulutus tarjoaa opiskelijoille ajankohtaista tietoa kaupan alasta ja vähittäiskaupan toiminnasta, erityisesti maatalousalan kaupasta ja sen tarjoamista uramahdollisuuksista. K- ryhmä palkitsee parhaimmat suoritukset
9A00CY25-3007
Mikäli harjoitteluilmoitusta ei ole toimitettu harjoitteluvalvojalle Suomessa tapahtuvasta harjoittelusta viimeistään viikolla 4 kuluvaa vuotta, siirtyy harjoittelumahdollisuus eteenpäin. Traktoriharjoitukset hyväksytysti suoritettu. Suoritustavat: harjoituksiin osallistumalla Ilmajoen kampuksella tai videoiden osaaminen tai OT-todistuksella.
9A00CY09-3009
Oppilaitoksen järjestämille yritysvierailuille osallistuminen on pakollista. Ryhmätehtävien ohjaukseen osallistuminen on pakollista ryhmän kaikille jäsenille.