Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KA00BX41-3009
Tunneilla tutustutaan opinnäytetyöprosessiin ja sitä koskevaan ohjeistukseen. Lisäksi käydään läpi opinnäytetyön kirjoitusprosessia.
9A00BW04-3007
Aikaisempaa osaamista ei edellytetä.
9A00BW77-3013
Aiempaa osaamista ei edellytetä.
9A00CY14-3002
Nurmen tuotanto ja käyttö opintojakson suoritus ennen tätä opintojaksoa antaa tietoa nurmirehujen tuotannosta, säilönnästä, rehuarvoista, rehukäytön perusteista sekä toteutuneen rehukäytön selvittämisestä lypsykarjatilalla. Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa- opintojaksolla paneudutaan tarkemmin näiden tunnuslukujen määritelmiin, seurantavälineisiin ja tähän aihepiiriin liittyvään tutkimustietoon. Luennot nauhoitetaan. Mahdollisuus henkilökohtaiseen tehtävien ohjaukseen. Tehtävien yhteisiin purkutilaisuuksiin osallistuminen (myös etämahdollisuus) on pakollista, ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Demonstraatiot ja opintoretket; ajoittuvat viikoille 7 ,12 tai 16 keväällä 2025, osallistuminen pakollista tai korvaava suoritustapa sovittava opettajien kanssa etukäteen.
9A00CY24-3003
K-ryhmän Mestarimyyjäkoulutus tarjoaa opiskelijoille ajankohtaista tietoa kaupan alasta ja vähittäiskaupan toiminnasta, erityisesti maatalousalan kaupasta ja sen tarjoamista uramahdollisuuksista. K- ryhmä palkitsee parhaimmat suoritukset
9A00DC58-3003
Verkkoluennot nauhoitetaan. Sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta (pienryhmäohjaus, ajankohdat sovitaan opintojakson aikana) Pienryhmäohjaukseen osallistuminen on kaikille ryhmän jäsenille pakollista.
9A00DI97-3003
Toteutetaan Erasmus Blended Intensive Program-kurssina yhdessä HAS green academyn, Coimbra Polytechnicin ja Valladolidin yliopiston kanssa. Kevään 2025 lähiviikko toteutetaan Espanjassa, ajankohta helmi-maaliskuussa. Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan; max osallistujamäärä todennäköisesti noin 10-15 opiskelijaa. Lähiviikon matka- ja majoituskuluihin mahdollisuus saada Erasmus-tukea.