Valitut rajaukset: Poista rajaukset
9A00CY25-3003
Mikäli harjoitteluilmoitusta ei ole toimitettu harjoitteluvalvojalle Suomessa tapahtuvasta harjoittelusta viimeistään viikolla 4 kuluvaa vuotta, siirtyy harjoittelumahdollisuus eteenpäin. Traktoriharjoitukset hyväksytysti suoritettu. Suoritustavat: harjoituksiin osallistumalla Ilmajoen kampuksella tai videoiden osaaminen tai OT-todistuksella.
YE00BW43-3009
Läsnäolovelvollisuus 80 %