Valitut rajaukset: Poista rajaukset
LTHA104-3007
- luennoilla läsnäolo 100 %
LTHA109-3005
Opetus VVO -aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen
LTVAKY101-3005
Opintojakso suoritetaan K-kauppiasliiton Kauppa ja yrittäjyys opintojen mukaisesti. - opiskelijoiden määrä on rajoitettu
LTVAKY102-3005
Opintojakso suoritetaan K-kauppiasliiton Kauppa ja yrittäjyys opintojen mukaisesti. Opiskelijoiden määrä on rajoitettu.
KD07CYRU112-3027
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Opintojaksolla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.