Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KC00CC25-3009
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa NC ohjausten perusrakenteita - osaa työstökoneen mekaanista rakennetta - osaa työstökoneen ohjelmointia - osaa NC osavalmistusta
KC00CC27-3008
Opintojakson suoritettuaan opiskelija, - osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä - ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen - osaa eri menetelmien merkitystä tuotantotoiminnalle ja ympäristökuormitukselle - osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä - ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä
KC00CC41-3009
Opintojakson suoritettuaan opiskelija, - tuntee perustiedot tavallisimpien metallien hitsattavuudesta - osaa soveltaa erilaisia hitsausmenetelmiä - osaa suunnitella hitsauksen mekanisointia ja automatisointia - ymmärtää laadun hallinnan merkityksen hitsauksessa
KK00DK78-3001
Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla. Läsnäolo 80 %.
KL00CD07-3009
Esitietovaatimukset: Edellytetään aikaisempia ruotsin kielen opintoja toiselta asteelta. Opiskelija osaa ruotsin alkeet, mutta kielitaito on alempi kuin eurooppalaisen viitekehyksen taso B1. Opintojakso auttaa suoriutumaan tutkintoon kuuluvasta ruotsin kielen opintojaksosta. Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus 50 %. Kirjallinen tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi. Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.
8C00CC79-3012
Työskentelet projektiryhmässä ja opettelet projektityöskentelyn periaatteita. Opettelet erilaisten roolien merkitystä projektitoiminnassa. Opettelet kehittämistä ja suunnittelua projektiryhmässä. Opettelet dokumentoimaan tapahtumia, projektin etenemistä ja tuloksia. Opettelet suunnittelutehtävien tekemistä tavoitteiden mukaan.
8C00CC79-3016
Työskentelet projektiryhmässä ja opettelet projektityöskentelyn periaatteita. Opettelet erilaisten roolien merkitystä projektitoiminnassa. Opettelet kehittämistä ja suunnittelua projektiryhmässä. Opettelet dokumentoimaan tapahtumia, projektin etenemistä ja tuloksia. Opettelet suunnittelutehtävien tekemistä tavoitteiden mukaan.