Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KC00CC33-3007
Opintojakson suoritettuaan opiskelija, - osaa soveltaa tietojaan tuotantojärjestelmiin liittyviin valmistus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin - osaa valita sopivia tuotantomenetelmiä konepajavalmistukseen - osaa kehittää konepajateknistä osaamistaan - osaa ratkaista valmistusteknisiä asioita insinöörimäisenä ryhmätyönä
8C00CB47-3010
Läsnäolovelvollisuus 80% oppitunneilla
8C00CC79-3013
Työskentelet projektiryhmässä ja opettelet projektityöskentelyn periaatteita. Opettelet erilaisten roolien merkitystä projektitoiminnassa. Opettelet kehittämistä ja suunnittelua projektiryhmässä. Opettelet dokumentoimaan tapahtumia, projektin etenemistä ja tuloksia. Opettelet suunnittelutehtävien tekemistä tavoitteiden mukaan.