Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KC00CC27-3004
Opintojakson suoritettuaan opiskelija, - osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä - ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen - osaa eri menetelmien merkitystä tuotantotoiminnalle ja ympäristökuormitukselle - osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä - ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä