Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KC00CC25-3003
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa NC ohjausten perusrakenteita - osaa työstökoneen mekaanista rakennetta - osaa työstökoneen ohjelmointia - osaa NC osavalmistusta