Valitut rajaukset: Poista rajaukset
8B00BS80-3016
Oma laboratoriotakkija suojalasit suositeltava
8B00CX54-3008
Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista patogeeniryhmätyöhön, ryhmätyön esittämistä ja toisen ryhmätyön opponointia. Yllämainittujen tehtävien jälkeen opiskelija saa osallistua kirjalliseen tenttiin. Opintojakso suoritetaan tenttimällä teoriaosan (4 op) kurssin loppupuolella. Lisäksi kurssiin sisältyy laboratoriotyöt (3 op), jotka suoritetaan käytännönharjoitusten avulla ja raportoidaan opettajalle.
XX00CX21-3014
Oppitunneille osallistuminen on pakollista. Poissaolevat tekevät korvaavat tehtävät.