Valitut rajaukset: Poista rajaukset
8B00BS80-3003
Laboratorioharjoituksissa on pakollinen läsnäolo. Kurssilla tarvitaan oma labratakki, suojalasit ja laskin.
YELRUOTS031-3015
Läsnäolo 80 %
KC03BE30051-3004
Laboratorioharjoituksiin osallistuminen on pakollista
KC03BKPR05-3006
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa määritellä tärkeimmät biomolekyylien rakenteet (DNA, RNA, proteiinien ja hiilihydraattien) ja tuntee niiden merkityksen eläville soluille - osaa käyttää tietojaan bio- ja elintarviketeknisiä prosesseja ja tuotteita suunniteltaessa - osaa luetella keskeisimmät biotekniset valmistusprosessit ja niihin liittyvät laiteratkaisut, mittaukset, mallinnuksen ja jälkikäsittelymenetelmät - osaa laskea kasvua, tuotteenmuodostusta ja ravinteiden kulutusta kuvaavia kuvaavia parametreja Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia