Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KK00DK78-3002
äsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla. Läsnäolo 80 %.
KL00CD07-3009
Esitietovaatimukset: Edellytetään aikaisempia ruotsin kielen opintoja toiselta asteelta. Opiskelija osaa ruotsin alkeet, mutta kielitaito on alempi kuin eurooppalaisen viitekehyksen taso B1. Opintojakso auttaa suoriutumaan tutkintoon kuuluvasta ruotsin kielen opintojaksosta. Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus 50 %. Kirjallinen tentti virtuaalivalvotussa Exam-tenttitilassa kurssin lopuksi. Opintojaksoa ei voi suorittaa näytöllä.