Valitut rajaukset: Poista rajaukset
9A00BX31-3006
Vapaasti valittava omakustanteinen matka viikolla syksyllä 2024
9A00CY09-3008
Oppilaitoksen järjestämille yritysvierailuille osallistuminen on pakollista. Ryhmätehtävien ohjaukseen osallistuminen on pakollista ryhmän kaikille jäsenille. Demonstraatioihin suorittaminen on pakollista; joko osallistuminen Vacassa järjestettäviin tai omatoiminen vaihtoehtoinen suoritus opettajien ohjeiden mukaan.
9A00CY25-3008
Mikäli harjoitteluilmoitusta ei ole toimitettu harjoitteluvalvojalle Suomessa tapahtuvasta harjoittelusta viimeistään viikolla 4 kuluvaa vuotta, siirtyy harjoittelumahdollisuus eteenpäin. Traktoriharjoitukset hyväksytysti suoritettu.
XX00CX21-3014
Oppitunneille osallistuminen on pakollista. Poissaolevat tekevät korvaavat tehtävät.
YE00BW43-3014
80% attendance of class or grade affected. 50% minimum