Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7200DC11-3003
The vegan part of the course is carried out based on lecture tasks and presentations. There is no exam in this course. The IAT part of the course is carried out as a case report (topics available in Moodle). The work is performed in pairs.
8B00DA80-3005
Opintojakso toteutetaan englanninkielellä. Opintojakso suoritetaan tenttimällä ja täyttämällä laboratorioraportti. Esitietona tenttimiselle on patogeenityön suorittaminen hyväksytysti eli opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista patogeeniryhmätyöhön, ryhmätyön esittämistä ja toisen ryhmätyön opponointia. Yllämainittujen tehtävien jälkeen opiskelija saa osallistua kirjalliseen tenttiin. Mikrobiologiset laboratoriotyöt (2 op) on osaa tätä kurssia.
8L00DM07-3003
Kurssimateriaali ja tentti on englannikielellä. Kurssikirja on saatavilla e-kirjaston kautta. Kurssikirjallisuus löytyy “Food Safety Management - A Practical Guide for the Food Industry (2023)”, jonka Veslemøy Andersen, Huub Lelieveld & Yasmine Motarjemi ovat koostaneet/koostaneet: - Fundamentals in management of food safety in the industrial setting: Challenges and outlook of the 21st century - Management of safety in the feed chain - Naturally occurring contaminants and inherent toxicants of plant origin - Allergens - Fruits and vegetables including herbs - Coffee, cocoa and derived products e.g., chocolate - Confectionery and bakery products including honey - Edible nuts, oilseeds and legumes - Vegetable oils and fats - Bottled and drinking water
AE00CW66-3009
Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taso A1