Valitut rajaukset: Poista rajaukset
KD07DVLA012-3004
VVO -aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen
KD07DVMA42-3004
VVO -aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen
KD07DVOI47-3007
VVO-aikaan tiistaisin klo 14.15 alkaen
LTVVO109-3003
Muu ilmoitettu aika (ei vvo-aika)
BE00CI27-3003
Kohtaamistaide® on ryhmämuotoista kuvataidetoimintaa erilaisissa sosiaali-, terveys-, kasavatus ja kulttuurialan toimintaympäristöissä. Kohtaamistaiteessa ihminen nähdään yhteisönsä jäsenenä ja toiminnassa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Kohtaamistaiteen perusteet - opintojakson suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa 10 op laajuisella opintojaksolla. Opintojaksot yhdessä antavat Kohtaamistaiteen ohjaaja -pätevyyden. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa järjestetään lukuvuoden 2019-2020 aikana kaksi Kohtaamistaiteen perusteet -opintojaksoa ja lukuvuonna 2020-2021 jatko-opintojakso, joka antaa Kohtaamistaideohjaajan® osaamisen ja oikeudet (5+10 op).
LT00CI45-3001
PROJEKTIOPINNOT 3 OP – PROMINENCE FINAL CONFERENCE 4-5.6.2020 AT SEAMK - Student team responsible for practical arrangements - Teacher responsible for the student input: Kaija-Liisa Kivimäki - 3 ects, active participation, time sheet + report - Full attendance on both event days 4-5.6.2020 - English is the working language of the project - Prep training will be given Pre-requisites: • Customer service • English language • Outgoing • Coordination skills • International, intercultural orientation • Likes challenges • Open-minded • Takes responsibility
XX00BW09-3002
Lisätiedot Pääasiassa etäopetus, 2 lähipäivää: to 23.4.2020 ja to 7.5.2020 klo 14-17 Suoritukset: Osallistuminen lähipäivään Oppimistehtävä 1 Menetelmien ja toimintamuotojen vertailu Oppimistehtävä 2 Green Care omassa toiminnassa Esittäytymis- ja verkostoitumiskeskustelu