Valitut rajaukset: Terveydenhoitaja (AMK) Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
BD00BJ92-3001
Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen. Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi.
BD00BQ31-3001
Sisätautein hoitotyö-opintojakso koostuu eri osista, joita ovat sisätautien hoitotyö, palliatiivinen hoitotyö, tartuntatautien hoitotyö ja kliiniset tutkimukset 2 sekä Sisätaudit. Kukin osa muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. Nämä opintojakson osat muodostavat yhteisen arvosanan.
BD00CE58-3001
Tiedonhankinta 1: Kirjallinen oppimistehtävä liittyy Terveyttä edistävän hoitotyön harjoittelun kirjalliseen raporttiin.
ST00BX59-3002
Tarkempi informaatio jaetaan sähköpostissa viikkoa ennen opintojakson alkua.