Valitut rajaukset: T Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
9A00CN05-3007
Verkkototeutus. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja verkkotapaamisia tms., vaan materiaali on Moodlessa saatavilla. Toteutusaikataulu on tehtävien palautuspäivien puitteissa vapaa. Tehtävien palautuspäivät on jaksotettu koko opintojakson ajalle.
9A00CY09-3009
Oppilaitoksen järjestämille yritysvierailuille osallistuminen on pakollista. Ryhmätehtävien ohjaukseen osallistuminen on pakollista ryhmän kaikille jäsenille.
9A00CY10-3010
Aikaisempaa osaamista ei edellytetä.
9A00CY13-3008
Nonstop toteutus. Suoritusajan voi valita vapaasti 1.8.2024-31.7.2025 väliseltä ajalta.
9A00CY15-3002
Nurmen tuotanto ja käyttö opintojakson suoritus ennen tätä opintojaksoa antaa tietoa nurmirehujen tuotannosta, säilönnästä, rehuarvoista, rehukäytön perusteista sekä toteutuneen rehukäytön selvittämisestä emolehmä- tai lihanautatilalla. Luennot nauhoitetaan, monimuoto- ja avoimen opiskleijoilla mahdollisuus saada etäohjausta tehtäviin. Tehtävien yhteisiin purkutilaisuuksiin osallistuminen (myös etämahdollisuus) on pakollista, ajankohdat sovitaan opintojakson alussa.
9A00CY16-3009
Nonstop toteutus, suoritusaika vapaasti valittavissa aikavälillä 1.8.2024- 31.7.2025.
9A00DC58-3003
Verkkoluennot nauhoitetaan. Sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta (pienryhmäohjaus, ajankohdat sovitaan opintojakson aikana) Pienryhmäohjaukseen osallistuminen on kaikille ryhmän jäsenille pakollista.
SH00DJ03-3004
Reflektoiva oppimispäiväkirja, verkkokeskusteluun osallistuminen sekä potilasskenaariot vapaaehtoisena Oppiportin verkkokurssit
SOSAPJ20-3036
Tässä esitelty kokonaisuus on verkko-opintototeutus. Opiskelijat valitsevat joko kurssin Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva tai Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta. Jompi kumpi kursseista on valittava eikä molempia voi valita siten, että sisällyttäisi toisen kursseista vapaavalintaisiin opintoihin. Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva -kurssi on mahdollista suorittaa joko lähiopetuksena eli monimuotototeutuksena tai verkkototeutuksena.