Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
9A00CD80-3003
Monimuoto-opiskelijoiden lähiviikoille sijoitettuja tunteja viikoilla 2 ja 6 on mahdollisuus seurata etänä/ luentomaiset osuudet nauhoitetaan. Viikkojen 11 ja 16 aikana suositellaan läsnäoloa.
9A00CY25-3004
Mikäli harjoitteluilmoitusta ei ole toimitettu harjoitteluvalvojalle Suomessa tapahtuvasta harjoittelusta viimeistään viikolla 4 kuluvaa vuotta, siirtyy harjoittelumahdollisuus eteenpäin. Traktoriharjoitukset hyväksytysti suoritettu.
BA00DD74-3001
Skills labs and simulations are compulsory. The student must do those with another group, if she/ he misses the classes. Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään aikaisempaa osaamista hoitotyöstä ja opintojakso on tarkoitettu siltakoulutukseksi EU/ETA maiden ulkopuolella valmistuneille sairaanhoitajille.