Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
LT00CI45-3001
PROJEKTIOPINNOT 3 OP – PROMINENCE FINAL CONFERENCE 4-5.6.2020 AT SEAMK - Student team responsible for practical arrangements - Teacher responsible for the student input: Kaija-Liisa Kivimäki - 3 ects, active participation, time sheet + report - Full attendance on both event days 4-5.6.2020 - English is the working language of the project - Prep training will be given Pre-requisites: • Customer service • English language • Outgoing • Coordination skills • International, intercultural orientation • Likes challenges • Open-minded • Takes responsibility
SOSAPJ20-3014
Tässä esitelty kokonaisuus on lähiopetusta sisältävä monimuoto-opetusvaihtoehto. Opiskelijat valitsevat joko kurssin Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva tai Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta. Jompi kumpi kursseista on valittava eikä molempia voi valita siten, että sisällyttäisi toisen kursseista vapaavalintaisiin opintoihin. Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva -kurssi on mahdollista suorittaa joko lähiopetuksena eli monimuotototeutuksena tai verkkototeutuksena.
SOSAPJ20-3016
Tässä esitelty kokonaisuus on lähiopetusta sisältävä monimuoto-opetusvaihtoehto. Opiskelijat valitsevat joko kurssin Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva tai Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta. Jompi kumpi kursseista on valittava eikä molempia voi valita siten, että sisällyttäisi toisen kursseista vapaavalintaisiin opintoihin. Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva -kurssi on mahdollista suorittaa joko lähiopetuksena eli monimuotototeutuksena tai verkkototeutuksena.
SOSAPJ30-3008
opintojakso on vaihtoehtoinen Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva -opintojakson kanssa
SOSAPJ50-3011
Opintojaksolla on oma Moodlepohja. Tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa.
SOSAPJ50-3012
Opintojaksolla on oma Moodlepohja. Tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa.
SOSAPJ50-3013
Opintojaksolla on oma Moodlepohja. Tarkemmat tiedot opintojakson alkaessa.
SOSAPS40-3006
Opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa - Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä - Sosiaalinen kuntoutus - Sosiaaliohjaus asumisyhteisöissä - Sosiaaliohjaus avopalveluissa - Perheohjaus