Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
IB00DC53-3001
Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taso A2
KA00BX41-3008
Tunneilla tutustutaan opinnäytetyöprosessiin ja sitä koskevaan ohjeistukseen. Lisäksi käydään läpi opinnäytetyön kirjoitusprosessia.
KC00CC25-3007
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa NC ohjausten perusrakenteita - osaa työstökoneen mekaanista rakennetta - osaa työstökoneen ohjelmointia - osaa NC osavalmistusta
KC00CC25-3008
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa NC ohjausten perusrakenteita - osaa työstökoneen mekaanista rakennetta - osaa työstökoneen ohjelmointia - osaa NC osavalmistusta
KC00CC27-3006
Opintojakson suoritettuaan opiskelija, - osaa konepajateollisuusyritysten erilaisia tuotantomenetelmiä - ymmärtää joustavan valmistuksen periaatteita ja merkityksen - osaa eri menetelmien merkitystä tuotantotoiminnalle ja ympäristökuormitukselle - osaa valita ja soveltaa eri tuotantomenetelmiä käytännössä - ymmärtää valmistuskustannusten syntymisen ja niiden vaikutuksen tuotantojärjestelmässä
8B00DA95-3001
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa määritellä tärkeimmät biomolekyylien rakenteet (DNA, RNA, proteiinien ja hiilihydraattien) ja tuntee niiden merkityksen eläville soluille - osaa käyttää tietojaan bio- ja elintarviketeknisiä prosesseja ja tuotteita suunniteltaessa - osaa luetella keskeisimmät biotekniset valmistusprosessit ja niihin liittyvät laiteratkaisut, mittaukset, mallinnuksen ja jälkikäsittelymenetelmät - osaa laskea kasvua, tuotteenmuodostusta ja ravinteiden kulutusta kuvaavia kuvaavia parametreja Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot Mikrobiologia, Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia
8C00CB47-3009
Toimiva kuulokemikrofoni pakollinen. Läsnäolovelvollisuus kontaktitunneilla