Valitut rajaukset: Sosionomi (AMK) Poista rajaukset
KF08DVV5000-3005
- Opintojakso on valinnaisopinto laajuudeltaan 2op. - Vapaaehtoistyö suoritetaan opintojen aikana eikä aikaisempia vapaaehtoistyön tehtäviä huomioida. - Voidakseen aloittaa vapaaehtoistyön, opiskelijan on osallistuttava orientointiin (4h) ja saatava kokonaisuudesta vastaavan opettajan hyväksyntä suunnitelmalleen. -Opiskelija voi osallistua kokonaisuuden orientoivaan luentoon syyskuussa. - Kokonaisuus voi myös sisältää vapaaehtoistyön kentällä toimivan tahon järjestämään lyhyehköön max. 20h:n pituiseen vapaaehtoistyön koulutukseen osallistumisen. - Opinto on mahdollinen kaikille SeAMK:in opiskelijoille.
BE00BJ16-3003
Opintojakso on harjoittelu, joka toteutuu teoriajaksojen Henkilöstöhallinto ja Palvelujen johtaminen suorittamisen jälkeen.
BE00BS08-3004
Reflektiot kirjoitetaan opiskelijoiden suunnittelemien ja ohjaamien oppituntien aiheiden perusteella. Oppimisen analyysi kirjoitetaan reflektioiden ja opiskelijan omien pohdintojen avulla.
BE00BS10-3003
Jaksolla on mahdollisesti tutustumiskäyntejä, digitarinoitten esitykset virtuaalisesti, ellei toisin sovita.
BE00BS12-3006
Varhaiskasvatuksen tehtäviin tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa yksi pedagoginen harjoittelu opintojensa aikana. Pedagoginen harjoittelu tarkoittaa lastentarhanopettajan työtehtävien harjoittelemista alle kouluikäisten lasten ohjaajana.
BE00BS12-3007
Varhaiskasvatuksen tehtäviin tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa yksi pedagoginen harjoittelu opintojensa aikana. Pedagoginen harjoittelu tarkoittaa lastentarhanopettajan työtehtävien harjoittelemista alle kouluikäisten lasten ohjaajana.
BE00BS12-3008
Varhaiskasvatuksen tehtäviin tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa yksi pedagoginen harjoittelu opintojensa aikana. Pedagoginen harjoittelu tarkoittaa lastentarhanopettajan työtehtävien harjoittelemista alle kouluikäisten lasten ohjaajana.
BE00BS12-3009
Varhaiskasvatuksen tehtäviin tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa yksi pedagoginen harjoittelu opintojensa aikana. Pedagoginen harjoittelu tarkoittaa lastentarhanopettajan työtehtävien harjoittelemista alle kouluikäisten lasten ohjaajana.
BE00BS13-3001
Opiskelijalla pitää olla suoritettuna yksi vaihtoehtoisista opintojaksoista: Valtaistava sosiaalityö, Rakenteellinen sosiaalityö, Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö, Empowering social work, Viestintä ja media sosiaalialan työssä tai Communication and Media in Social Work