Valitut rajaukset: Sairaanhoitaja (AMK) Poista rajaukset
BD00BX83-3005
Tiedonhankinta 1: Kirjallinen oppimistehtävä liittyy Terveyttä edistävän hoitotyö- kurssin kirjalliseen raporttiin.
BD00BX83-3009
Tiedonhankinta 1: Kirjallinen oppimistehtävä liittyy Terveyttä edistävän hoitotyön kurssin kirjalliseen raporttiin.
BD00CL60-3003
Tiedonhankinta 2 liittyy kiinteästi opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen. Tiedonhankinta 2 -kurssilla käydään läpi oman opinnäytetyön tiedonhankinnan prosessi.