Valitut rajaukset: Geronomi (AMK) Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
BC00CG25-3005
Teoriaosuus 2 op Lääkelaskuosuus ½ op Itsenäinen työskentely / tehtävät ½ op Voimassa olevalla lääkehoidon osaamisen näytöllä on mahdollista hakea hyväksilukua lääkelaskuosuuteen
BC00CK52-3003
Opintojaksolla kerätään materiaalimaksu (5€).
BC00CY22-3004
Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, joilla ei ole lähihoitajan tmv. tutkintoa tai aiempaa kokemusta hoitotyöstä ikääntyneiden parissa.