Valitut rajaukset: Geronomi (AMK) Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
GERAHK111-3002
Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista vanhusten hoitotyöstä, pyri löytämään harjoittelupaikka, joka tarjoaa sinulle uutta oppimista tai vahvistaa aiempaa osaamistasi vanhusten hoidosta ja kuntoutuksesta- vanhustyön kentässä tätä varmasi löytyy. Keskustele opettajan kanssa mielellään myös.
GERAHK122-3002
Keskustele opettajan kanssa, mikä harjoittelupaikka olisi soveltuvin opintojaksolle ja omaa urasuunnitelmaasi ajatellen myös.
GERAHK400-3003
opintojaksossa tentitään: Erkinjuntti, Remes ym. Muistisairaudet. 2015. Duodecim, saatavilla myös sähköisenä Oppiportissa
GERAHK500-3003
Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan.
GERAPJ100-3004
Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt, opiskelijaesitelmät