Valitut rajaukset: Geronomi (AMK) Poista rajaukset
GERAHK111-3003
Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista vanhusten hoitotyöstä, pyri löytämään harjoittelupaikka, joka tarjoaa sinulle uutta oppimista tai vahvistaa aiempaa osaamistasi vanhusten hoidosta ja kuntoutuksesta- vanhustyön kentässä tätä varmasi löytyy. Keskustele opettajan kanssa mielellään myös.
GERAHK122-3003
Lisätietoja; marita.lahti@seamk.fi
GERAOP200-3004
Ilmoittaudu tähän opintojaksoon!
GERAOP300-3004
Ilmoittaudu tähän opintojaksoon, jos aiot esittää työsi keväällä 2021.
GERAPJ200-3005
Suomeksi luennot, ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu, palveluanalyysi, seminaariesitykset Englanniksi lectures, group work, independent study, analysis of services, seminar presentations Aika ja paikka (ei käytössä) Suomeksi Englanniksi Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus Suomeksi - Kananoja, A.& Niiranen, V. & Jokiranta, H. 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus. - Ajankohtaiset valtakunnalliset ja paikalliset sosiaali- ja terveysalan strategiat, ohjeistukset ja suositukset. Englanniksi - Kananoja, A.& Niiranen, V. & Jokiranta, H. 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus. - current national and local social and health strategies, guidelines and recommendations Toteutuksen valinnaiset suoritustavat Suomeksi Englanniksi Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö Suomeksi opintojakso ei sisällä harjoittelua Englanniksi the study course does not include practice Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet Suomeksi Englanniksi KV yhteydet Suomeksi Englanniksi Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus Suomeksi 78 tuntia Englanniksi 78 hours Sisällön jaksotus Suomeksi Englanniksi Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet Suomeksi arviointimenetelmät ilmoitetaan opintojakson alkaessa Englanniksi will be announced at the beginning of the course Lisätietoja opiskelijoille Suomeksi Englanniksi Arviointiasteikko 1-5