Valitut rajaukset: Bachelor of Engineering, Agri-food Engineering Poista rajaukset
AE00CW66-3009
Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taso A1
AE00CW76-3006
Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taso A2
7200DC11-3003
The vegan part of the course is carried out based on lecture tasks and presentations. There is no exam in this course. The IAT part of the course is carried out as a case report (topics available in Moodle). The work is performed in pairs.
8B00CX99-3001
Arvosana määräytyy kirjalliseen tenttitulokseen.
8B00CY00-3001
Opiskelijan on suoritettava sekä Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment (4 op) että Contact Materials in Process Lines and Equipment (2 op) ennen kuin hän saa arvosanan tässä käytännön kutrssissa.
8B00CY01-3001
Kurssin arvosana perustuu kirjallisen tentin tulokseen.
8B00DA80-3005
Opintojakso toteutetaan englanninkielellä. Opintojakso suoritetaan tenttimällä ja täyttämällä laboratorioraportti. Esitietona tenttimiselle on patogeenityön suorittaminen hyväksytysti eli opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista patogeeniryhmätyöhön, ryhmätyön esittämistä ja toisen ryhmätyön opponointia. Yllämainittujen tehtävien jälkeen opiskelija saa osallistua kirjalliseen tenttiin. Mikrobiologiset laboratoriotyöt (2 op) on osaa tätä kurssia.
8B00DA95-3002
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa määritellä tärkeimmät biomolekyylien rakenteet (DNA, RNA, proteiinien ja hiilihydraattien) ja tuntee niiden merkityksen eläville soluille - osaa käyttää tietojaan bio- ja elintarviketeknisiä prosesseja ja tuotteita suunniteltaessa - osaa luetella keskeisimmät biotekniset valmistusprosessit ja niihin liittyvät laiteratkaisut, mittaukset, mallinnuksen ja jälkikäsittelymenetelmät - osaa laskea kasvua, tuotteenmuodostusta ja ravinteiden kulutusta kuvaavia kuvaavia parametreja Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot Mikrobiologia, Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia