Valitut rajaukset: Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen Poista rajaukset
KA00CB05-3003
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemustaito (Voutilainen E., Fogelholm M., Mutanen M. 2015 tai uudempi) tai vastaavan oppisisällön hallinnan