Valitut rajaukset: Kulttuurituottaja (AMK) (KUTU) Poista rajaukset
YPO2C3-3153
Aikaisempia opintoja ei tarvita.
YPO3A3-3177
Opintojakson sisältö - Viestintätyylin analysointi - Esiintymistaito ja vuorovaikutus (palvelutilanteissa) - Ryhmäviestintätaito (keskustelutaito, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, toimintatavat, kokoustekniikka, asiakirjastandardi, pöytäkirjat, muistiot) - Kirjallisten töiden raportointiohjeet (lähdeviittaustekniikka, referointi, kielenhuolto, mallipohja, Urkund)