Valitut rajaukset: Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
8B00BS80-3012
Laboratorioharjoituksissa on pakollinen läsnäolo. Kurssilla tarvitaan oma labratakki, suojalasit ja laskin.
8B00CX62-3001
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa määritellä tärkeimmät biomolekyylien rakenteet (DNA, RNA, proteiinien ja hiilihydraattien) ja tuntee niiden merkityksen eläville soluille - osaa käyttää tietojaan bio- ja elintarviketeknisiä prosesseja ja tuotteita suunniteltaessa - osaa luetella keskeisimmät biotekniset valmistusprosessit ja niihin liittyvät laiteratkaisut, mittaukset, mallinnuksen ja jälkikäsittelymenetelmät - osaa laskea kasvua, tuotteenmuodostusta ja ravinteiden kulutusta kuvaavia kuvaavia parametreja Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot Mikrobiologia, Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia