Valitut rajaukset: Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys Poista rajaukset
LT00CL74-3001
Etä- ja verkko-opetus
LT00CW30-3005
Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.
LT00CW30-3006
Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.
LT00CW30-3007
Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.
LT00CW30-3008
Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.
LT00CW32-3002
Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
LT00CW52-3001
Opintojaksolla on 50 % läsnäolovelvollisuus. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista.
LT00CZ05-3001
Opetuskieli on englanti. Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 50 % läsnäoloa lähiopetuksessa siten, että mikäli opiskelija on poissa enemmän kuin 20% lähiopetuksesta, hän saa automaattisesti alemman loppuarvosanan.
LT00DB92-3001
Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja Moodletyöskentelyyn. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista. Kaksi kirjallista tenttiä Exam-tenttitilassa, yksi suullinen tentti, sanastokokeet. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset palautetaan aikataulujen mukaan. Kurssin tavoitetaitotaso Eurooppalaisessa viitekehyksessä A1
LT00DB95-3001
Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja Moodletyöskentelyyn. Läsnäolominimi 50 % kontaktitunneista. Kaksi kirjallista tenttiä Exam-tenttitilassa, yksi suullinen tentti, sanastokokeet. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset palautetaan aikataulujen mukaan. Kurssin tavoitetaitotaso Eurooppalaisessa viitekehyksessä A1