Valitut rajaukset: Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot Poista rajaukset
BE00CI08-3001
Kehittämistehtävän voi toteuttaa myös parityönä.
SOSAPT70-3013
Pedagoginen harjoittelu tarkoittaa lastentarhanopettajan työtehtävien harjoittelemista alle kouluikäisten lasten ohjaajana.
SOSVVK50-3005
Opintojakso suoritetaan pääosin itsenäisesti.